Pitajna i odgovori

1. Kako prema Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji izgleda proces zapošljavanja radnika iz Srbije?

Po utvrđivanju potrebe sa angažovanjem radnika iz Srbije Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje u saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Srbije raspisuje konkurs na koji se mogu prijaviti nezaposlena lica u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Po prikupljanju neophodne dokumentacije i procesa selekcije, odabrano lice stiče trogodišnju radnu dozvolu i potpisuje jednogodišnji ugovor o radu sa poslodavcem. Za proveru kvalifikacija potencijalnih zaposlenih zadužena je Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, dok Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje utvrđuje da poslodavac zadovoljava sve kriterijume za učešće u programu.

2. Da li se za posao u Sloveniji prema odredbama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji mogu prijaviti zaposlene osobe?

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji ne primenjuje se na lica koja su  na dan primene sporazuma zakonito zaposlena u Republici Srbiji.

3. Da li se za posao u Sloveniji prema odredbama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji mogu prijaviti maloletna lica?

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji ne primenjuje se na maloletna lica? Mogućnost zapošljavanja predviđena je za nezaposlena lica starija od 18 godina.

4. Na koji period građani Srbije prema odredbama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije mogu dobiti dozvolu za rad.

Republika Slovenija izdaje dozvolu sa važenjem od tri godine. U toku prve godine boravka, zaposleno lice zaključuje jednogodišnji ugovor o radu, nakon čijeg isteka može promeniti radnu poziciju i prvog poslodavca.

5. Od kada se primenjuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji?

Implementacija ovog sporazuma počinje 1. septembra 2019. godine.

6. Da li građani zaposleni na osnovu Sporazuma između  Vlade Republike Srbije I Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji mogu u prvoj godini boravka u Sloveniji promeniti posao?

Prema odredbama ovog sporazuma prvi ugovor na radu zaključuje se na period od jedne godine. Raskidom ugovora sa poslodavcem koji je podneo zahtev za izdavanje dozvole, prestaje važenje radne dozvole i otpočinje procedura povratka radnika u državu porekla.

7. Koja radna prava su garantovana radnicima iz Srbije u Sloveniji?

Radnik migrant ima jednak tretman kao i državljani Slovenije, u pogledu uslova rada, uključujući platu i prestanak ugovora o radu, kao i u vezi sa zaštitom i zdravlje na radu. Radnik migrant ima slobodu udruživanja i članstva u sindikalnim organizacijama, te jednake mogućnosti dodatnog obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja.

8. Gde se zainteresovani građani mogu dodatno raspitati o primeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji?

Sve dodatne informacije o sporazumu i mogućnostima zaposlenje za građane Republike Srbije moguće je saznati na Sajmu zapošljavanja u Beogradu i Nišu, a koji će se održati:

  • BEOGRAD: 19. septembra 2019. godine u Sava centru od 12 do 20 časova
  • NIŠ: 26. septembra 2019. godine u Sportskom centru Čair od 12 do 20 časova

Po okončanju sajma, građani sve informacije mogu dobiti u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.