Kontakt

Info tačka za strance

Vojkova 2, Ljubljana

T: + 386 (0)1 33 08 120

E-pošta: info-tocka@ess.gov.si