OPŠTI PODACI O KOMPANIJI

REM d.o.o. je srednje preduzeće, koje ima važnu ulogu u oblasti proizvodnje modularnih montažnih objekata i kontejnera za boravak kako u Sloveniji tako i u Evropi i širom sveta. Specijalizovano je za oblast proizvodnje modularnih jedinica s naglaskom na sanitarne kontejnere i kontejnere za boravak.  Poslednjih godina, formiranjem sopstvenog razvojnog tima i konstrukcijskog odeljenja, preusmerava se na projektovanje, izradu i montažu zahtevnijih modularnih montažnih objekata i inženjeringa. Preduzeće svake godine proširuje svoj proizvodni program i usluge i povećava kvalitet.