OPŠTI PODACI O USTANOVI

Univerzitetski klinički centar Ljubljana javna je zdravstvena ustanova koja pruža sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i obrazovne i istraživačke aktivnosti. Po potrebi vršimo i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Najveća je zdravstvena ustanova u Sloveniji. U 2018. godini u UKCL-u je bilo prosečno 8.367 zaposlenih i 2.150 bolničkih kreveta. Ovi brojevi čine Univerzitetski klinički centar jednom od najvećih bolnica u centralnoj Evropi. Zaposleni postižu izvanredna profesionalna i naučnoistraživačka dostignuća u zemlji i inostranstvu.

Osoblje Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana nudi pacijentima i drugim korisnicima najviši nivo zdravstvene zaštite. Sigurnost i briga o pacijentima glavna su misija Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana. Možemo se pohvaliti nagradama u oblasti kvaliteta za pružanje zdravstvenih usluga i u oblasti menadžmenta. U 2018. godini dobili smo nagradu za poslovnu izvrsnost.

Vizija Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana je biti i ostati moderna zdravstvena ustanova, koja će svojom ponudom i stručnošću iz oblasti medicine biti ekvivalentna sličnim institucijama u evropskom prostoru.