OPŠTI PODACI O KOMPANIJI

Preduzeće TRAIG d.d., Ivančna Gorica, osnovano je 1990. godine kao pravni naslednik Avtoprevoza iz 1958. godine, tako da preduzeće ima dugogodišnju tradiciju rada u oblasti transportnih usluga.

Bave se međunarodnim prevozom kompletnih i komadnih pošiljki unutar Evropske unije i prevozom belih naftnih derivata na teritoriji Slovenije. Preduzeće ima i servisnu radionicu, koja održava i servisira sopstvena vozila i pruža usluge za spoljne klijente servisnih usluga za teretna vozila.

Kada su u pitanju logastičke uslige, kompanija nudi organizaciju, preuzimanje, skladištenje i distribuciju komadnih pošiljki. Pored toga, nude prevoz belih naftnih derivata na slovenačkom tržištu u deset moderno opremljenih cisterni za ugovornog naručioca u skladu sa zakonodavstvom za prevoz opasnih materija ADR. Izvode se servisne usluge na teretnim vozilima, kao i vulkanizerski radovi, urgentne popravke i na terenu, isporučuju se originalni rezervni delovi po narudžbini, priprema vozilo za godišnje tehničke preglede i obavljaju druge servisne usluge vozila različitih marki.