OPŠTI PODACI O KOMPANIJI

Grupa Krka je jedan od vodećih svetskih proizvođača generičkih lekova. U više od 60 godina porasli smo i razvili se u grupu, koju pored kontrolnog društva u Sloveniji sastavljaju i zavisna društva i predstavništva u više od 40 država. Naši proizvodi prodaju se u preko 70 zemalja. Više od 90 % proizvoda prodamo na stranim tržištima, a s Krkinim lekovima svakodnevno se leči 45 miliona ljudi. Naše osnovne delatnosti su proizvodnja i prodaja lekova koji se izdaju na recept, proizvoda koji se izdaju bez recepta i veterinarskih proizvoda. Delatnost kompanije dopunjuju zdravstveno-turističke usluge. Najvažniji deo naše ponude su generički lekovi koji se izdaju na recept i koje prodajemo pod sopstvenim brendovima. Među njima centralno mesto zauzimaju lekovi za lečenje kardio-vaskularnih bolesti, lekovi za lečenje bolesti centralnog nervnog sistema i lekovi za lečenje bolesti probavnog trakta i metabolizma.

OTVORENE POZICIJE
  • mesta u proizvodnji i razvoju lekova i aktivnih sastojaka